Hyperventilatie

Fysiotherapie kan helpen bij hyperventilatie. Hyperventilatie is meestal het gevolg van stress, angstgevoelens, een onverwerkt trauma, relationele problemen, enz. en kent dus meestal een psychische en geen lichamelijke oorzaak. Deze negatieve emoties hebben een verkeerde, te snelle en/of te diepe ademhaling in gang gezet waar de hyperventilant zich meestal niet van bewust is.

Door te snel en/of te diep te gaan ademen veroorzaken de hyperventilanten onbewust en ongewild een disbalans tussen zuurstof en koolzuur in hun lichaam. De koolzuurwaarden in hun bloed zullen dalen en de pH waarde van hun bloed zal stijgen. Hierdoor treden er een heleboel onprettige en vooral verontrustende symptomen op die de angst en stress alleen maar zullen versterken.

Fysiotherapie staat vooral bekend voor het behandelen van lichamelijke klachten aan de gewrichten, botten en gewrichtsbanden waarbij gebruikt gemaakt wordt van oefeningen, massagetherapie en fysische therapie. Er wordt een behandelplan opgesteld en de patiënt wordt zelf verantwoordelijk geacht voor zijn/haar genezing, de rol van de fysiotherapeut wordt gezien als ‘slechts’ ondersteunend. Fysiotherapie maakt echter ook gebruik van relaxatie – en ademhalingsoefeningen en deze kunnen erg nuttig zijn voor wie met hyperventilatie te maken krijgt.

Door middel van ademhalingsoefeningen en relaxatietechnieken kan fysiotherapie patiënten met hyperventilatie een heel eind verder helpen op hun weg naar genezing. De gedachte dat het lichaam en de geest als één geheel beschouwd worden kan erg nuttig zijn voor hyperventilanten aangezien hun lichamelijke klachten veroorzaakt worden door hun negatieve emoties. Bij hyperventilatie is dus de link tussen de geest en het lichaam voor de hand liggend.

Aangezien de fysieke hyperventilatieklachten veroorzaakt worden door de verkeerde manier van ademhalen, zijn de ademhalingsoefeningen die geleerd kunnen worden bij de fysiotherapeut ook erg belangrijk. Wanneer de ademhaling weer genormaliseerd wordt, zal het koolzuurtekort verdwijnen en zullen de lichamelijke klachten overgaan. Relaxatietechnieken kunnen de angst - en stressgevoelens aanpakken, zodat het effect van de therapie blijvend is.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op